Voor gesprekken met impact

Verandermethode

Octoquest® is een verandermethode die professionals in staat stelt bij anderen latente motivatie te onderzoeken en deze manifest te maken:

  • (h)erkennen van onvrede
  • visie/een richting ontwikkelen
  • (ontwikkelen van) een persoonlijke overtuiging dat de eerste stap zelf maakbaar is

OctoQuest® biedt een gestructureerd en effectief format waarmee u werkrelaties verbetert, conflicten de-escaleert en onuitgesproken weerstanden bespreekbaar maakt.
Met inzet van OctoQuest® formuleert u uw verzoeken en vragen effectiever, brengt de situatie in beeld en bevraagt u de gedachtegangen van uw gesprekspartner direct.

De methode staat voor relatieontwikkeling door strategische, concrete en zachte confronterende aanpak.

Gespreksvoering voor professionals

OctoQuest® laat zich omschrijven als een verbale judo die weigeren of ontwijken niet toelaat. Tegelijkertijd helpt het beide gesprekspartners de ander in zijn of haar waarde te laten.
Deze methode is bestemd voor leidinggevenden, consultants, onderwijskundigen, zorgprofessionals en directeuren.

De OctoQuest® training besteedt onder andere aandacht aan:

  • De spanning tussen ongewenste situatie en gewenst resultaat
  • Belangentegenstellingen
  • Negatieve en positieve betrokkenheid
  • Rolopdracht, rolopvattingen en rolverwachtingen
  • Prioriteiten
  • Verstoorde relaties